This webpage was set up and designed on August 26, 2010 by Tyrone Vuong 王永健

                                                                                                              Background music: Nắng Chiều

TonyTran's Album

啓智首頁   留言板   陳年益專輯

          KT Home Page         Contact Us                Tony's special Edition

   

陳年益屬72年畢業校友,然而於畢業前前往台灣升學,目前旅居於三藩市。

有關陳年益的文章與相簿、請瀏覽陳年益專輯

 

Posted on August 22, 2012

 

這是72年文科校友陳年益與幾位同窗於2012年七月七日在北加州灣區相聚,兒時的笑容再次重新回到他們的臉上。

 

 

李文羌

 

 

余錦霞、畢銀友、李文羌伉儷

 

 

李文羌、陳年益

 

 

畢銀友、余錦霞、李文羌、陳年益

 

 

畢銀友、余錦霞、李文羌

 

 

陳年益

 

 

陳年益

 

 

陳年益

 

 

畢銀友、陳年益、李文羌伉儷

 

 

陳年益、余錦霞

 

 

畢銀友、余錦霞

 

 

余錦霞、李文羌、陳年益

 

 

陳年益與『西貢小姐』

 

 

李文羌、余錦霞、陳年益

 

 

陳年益

 

 

                   

 

Posted on August 26, 2010

 

 

梅家駒與陳年益攝於陳年益家二樓。在此引述陳年益的回憶:我們當時家在阮璜街,前面是駛往頭頓的車站,後面是安東街市,照片勾起了我當年很多在啓智時期的回憶。

 

 

    陳年益攝於啓智二樓

 

 

前排:陳瑞玲 陳志梅 梅家駒 吳婉玲 後排:莫錦養 外籍老師: Mr. Ron Pollock  李文羌 陳年益

 

 

王錦佑與陳年益攝於一位朋友家的天台。在此引述陳年益的回憶:當時王錦佑與他的哥哥王錦佐都是我在啓智的班上同學,我常去他們在馮興街的家聊電影與明星。

 

 

陳年益 梅家駒 李文羌 外籍老師 Mr. Ron Pollock  陳瑞玲 陳志梅 吳婉玲。在此引述陳年益的回憶:約於1968年,在我們堤岸家中客廳合照,其中三位同學的名字一時想不起來。

 

 

 

Nắng Chiều

Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay

Nay anh về qua sân nắng
chạnh nhớ câu thề tim tái tê
chẳng biết bây giờ
người em gái duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa
giọng hát câu hò thôi hết đưa
hình bóng yêu kiều
kề hoa tím biết đâu mà tìm

Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói yêu anh
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...

 
 

 

 

 

 

 

You are visitor #:

 mastering studios
mastering studios